PRESENTATIONS

Karolina Ekman

 

On-line course in

Mindfulness.

Contact:

karro.ekman@gmail.com

Ring: 0734-005533 eller

karro.ekman@gmail.com

 

 

Speeches i Mindfulness

Speeches/Presentations in Mindfulness are gladly held in English.

Please contact Karolina at: karro.ekman@gmail.com, for more info.

 

 

 

(The English version of this web-site is still under construction, thank you for your patience.)

Föredragen skräddarsys till stor del utifrån ert företags specifika önskemål.

Tiden är omkring 1,5 - 2 hr.

 

Allt fler och fler forskningsstudier visar entydiga resultat på att människan presterarckuperat och arbetar mer effektivt, kreativt och fokuserat när hon är närvarande i nuet, dvs. mindful. Innebörden av vad detta medför i kostnadsreducering och vinster för företagen är obegränsad. Det räcker med att bara titta på vad företag förlorar vid medarbetares ohälsa. Mindfulness är vägen till lönsamhet och ekonomisk tillväxt, vare sig man väljer att se direkt-kopplingen eller det sunda perspektivet. Ge ditt företag en chans att blomstra i harmoni genom att låta medarbetarna ta del av en oförglömlig föreläsningsupplevelse.

 

Föreläsning i Mindfulness hålls av Mindfulness-center certifierade Mindfulness-instruktören Karolina Ekman.

 

Karolina har själv utövat Mindfulness aktivt sedan 2002. Först under sin sju år långa framgångsrika tävlingskarriär i

extremskidåkning, därefter under sin långa resa med att bli frisk och återställd från allvarlig fysisk sjukdom samt utmattningssyndrom och på senare år inom företagshälsovården där hon arbetat aktivt med föreläsningar och

workshops för företag samt kurser för individer.

 

 

”Mindfulness är ett så tacksamt område, samtidigt ett så självklart redskap för oss. Och tur är väl det med tanke på hur vårt

samhälle ser ut idag och att tidspressen, kraven samt den stress de flesta av oss möter i vår vardag bara verkar öka”, säger

Karolina med ödmjukhet inför det område hon valt att specialisera sig inom.

 

Kontakta Karolina Ekman. Tel: 0734-005533, e-post: karro.ekman@gmail.com, för ytterligare information samt priser.

Pris: efter offert.

 

 

 

 

Författare/author:

Karolina Ekman

 

 

Leg. Sjukgymnast/Physiotherapist:

Karolina Ekman

 

 

Certifierad Mindfulness Instruktör: Karolina Ekman

 

 

 

HLR-instruktör, certifierad av Svenska HLR-rådet:

Karolina Ekman