FÖRELÄSNING

Karolina Ekman

Föreläsning i Mindfulness

Föreläsningarna skräddarsys till stor del utifrån ert företags specifika önskemål.

Tiden är alltifrån 30-90 minuter.

 

Allt fler och fler forskningsstudier visar entydiga resultat på att människan presterar och arbetar betydligt mer effektivt, kreativt och fokuserat när hon/han är medvetet närvarande i nuet, dvs. mindful. Innebörden av vad detta medför i kostnadsreducering och vinster för företagen är obegränsad. Det räcker med att bara titta på vad företag förlorar vid en enda medarbetares ohälsa!

Mindfulness är vägen till lönsamhet och ekonomisk tillväxt, vare sig man väljer att se direkt-kopplingen (ökat fokus-->mer lönsamhet) eller det lite större, sunda perspektivet (god hälsa --> mer harmonisk, och kostnadseffektiv, arbetsmiljö). Ge ditt företag en chans att blomstra i harmoni genom att låta medarbetarna ta del av en oförglömlig föreläsnings-upplevelse.

 

Det är naturligtvis inte bara för företag föreläsningarna riktar sig. Även privatpersoner behöver investera i sin hälsa, så som vårt hektiska prestationssamhälle ser ut idag. Fantastiskt på många vis, men, våra kroppar är inte skapade för att klara de konstanta krav, den tidspress, samt kroniska stress som vi utsätter oss för idag. Att lyssna till en föreläsning om mindfulness är ett klokt första steg mot att ombesörja din egen hälsa!

 

Föreläsning i Mindfulness hålls av Mindfulnesscenter- certifierade Mindfulness-instruktören Karolina Ekman.

 

Karolina har själv utövat mindfulness aktivt sedan 2002. Först under sin sju år långa framgångsrika tävlingskarriär i extremskidåkning, därefter under sin långa resa med att bli frisk och återställd från allvarlig fysisk sjukdom samt utmattningssyndare. Sen hon certifierade sig som MIndfulnessinstruktör 2014 har Karolina arbetat aktivt med mindfulness inom företagshälsovården, samt primärvården där hon arbetat aktivt med föreläsningar och workshops för företag, och privatpersoner, samt kurser för individer.

 

”Mindfulness är ett så tacksamt område, samtidigt ett så självklart redskap för oss. Och tur är väl det med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag och att tidspressen, kraven samt den stress de flesta av oss möter i vår vardag bara verkar öka”, säger Karolina med ödmjukhet inför det område hon valt att specialisera sig inom.

 

Kontakta Karolina Ekman. Tel: 0734-005533, e-post: karro.ekman@gmail.com, för ytterligare information samt priser.

Pris: efter offert.

 

 

 

 

Mindfulness & Vinnande Ledarskap

 

En inspirationsföreläsning med

Anna Östling – 1:a på värdls-

rankingen i Matchracing

Karolina Ekman – bl.a Kanadensisk

mästare i Extremskidåkning

Övningar och inblick i Mindfulness och mental träning blandas med konkreta tips, teambuilding, underhållande anekdoter och för-klaringsmodeller för att ge dig och ditt företag ett par intressanta timmar som dessutom garanterat stärker er kreativitet, produktion, motivation och laganda.

 

Kontakt: karro.ekman@gmail.com

PAKET MINDFULNESS & HLR

90 Min Mindfulness workshop

90 min HLR - Första Hjälpen

Ger: Arbetsplatsintyg, Svenska HLR-rådets kompetenskort, Systematiskt främjande arbetsmiljö, Teambuilding...

 

För bokning och information: karro.ekman@gmail.com

 

 

Författare/author:

Karolina Ekman

 

 

Leg. Sjukgymnast/Physiotherapist:

Karolina Ekman

 

 

Certifierad Mindfulness Instruktör: Karolina Ekman

 

 

 

HLR-instruktör, certifierad av Svenska HLR-rådet:

Karolina Ekman