MINDFULNESS

Karolina Ekman

Online-kurs i Mindfulness

 

Gå en kurs i MIndfulness , online.

För mer information:

klicka här eller

ring: 0734-005533 eller maila

karro.ekman@gmail.com.

 

Ring: 0734-005533 eller

karro.ekman@gmail.com

 

 

MINDFULNESS

 

TA EN KURS I MINDFULNESS, ELLER BESTÄLL EN WORKSHOP ELLER FÖREDRAG TILL DITT FÖRETAG OCH ÅTERFÅ DITT LIV OCH FÖRETAGETS BLOMSTRING, SÅ SOM DU/NI VILL HA DET.

 

Mindfulness, eller medveten närvaro på svenska, kan ses som ett redskap för att klara av att leva i det samhälle vi har idag. Krav på ständig nårbarhet, kontinuerligt flöde av inputs och mentala stimuli tillsammans med en stillasittande och skärmstyrd livsstil gör att den värld vi nu lever i allt mer och mer präglas av konstanta simultankapacitetsprövningar med ytterst litet, om något alls, utrymme för paus och vila ─ för att bara vara.

 

Senare års forskning visar entydiga resultat på hur våra hjärnor arbetar mer effektivt och kvalitativt när vi är i harmoni och lugn. Det är alltså egentligen inte stressen i sig som är det farligaste här, utan bristen på kvalitativ vila mellan stress-perioderna.

Grundaren av Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR), Jon Kabat-Zinn, definierar Mindfulness som att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.

 

Träning i Mindfulness är ett enkelt redskap som inte bara tillåter kroppen och hjärnan att få den så oerhört viktiga vilan, träningen utvecklar också förmågan att med känsla och skicklighet hantera negativa tankar och känslor. Det vill säga hantera stress i stort. Så att stresspiralen bromsas tidigt och inre resurser kan mobiliseras ─ inre resurser som ger oss skydd mot stress och sjukdomar.

 

Forskning visar också på att träning i Mindfulness gör oss lyckligare som människor, mer empatiska, vi får ökat fokus och bättre uppmärksamhet, kan se saker och ting klarare i sitt sammanhang, upplever minskad stress, minskad oro, får bättre sömn och ökad förmåga att hantera smärta.

 

Mindfulness kan därmed ses som en naturlig väg för att uppnå högre kvalitet, mer harmoniskt arbetsklimat och bättre produktivitet.

 

För mer information: karro.ekman@gmail.com, alternativt www.mindfulness-goteborg.se.

.

 

 

 

 

Författare/author:

Karolina Ekman

 

 

Leg. Sjukgymnast/Physiotherapist:

Karolina Ekman

 

 

Certifierad Mindfulness Instruktör: Karolina Ekman

 

 

 

HLR-instruktör, certifierad av Svenska HLR-rådet:

Karolina Ekman